JV 2017/139, RvS 10-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1252, 201600860/1/V2, 201604637/1/V2

Inhoudsindicatie

Richtlijn, Gezinsherenigings-, Voortgezet verblijf, Inburgering, Prejudiciële vragen

Samenvatting

Prejudiciële vragen; voortgezet verblijf inburgeringsvoorwaarde verenigbaar met art. 15 Gezinsherenigingsrichtlijn.

De Afdeling verzoekt het HvJ EU de volgende vragen te beantwoorden:

1. Is het Hof, gelet op art. 3 lid 3 Richtlijn 2003/86/EG (ve03001574) (...) en het arrest Nolan (ECLI:EU:C:2012:638), bevoegd prejudiciële vragen van de Nederlandse rechter te beantwoorden over de uitleg van bepalingen van deze richtlijn…

Terug naar overzicht