JV 2017/148, RvS 09-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1253, 201607681/1/V3 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Richtlijn, Definitie-, Non-refoulement, Ontvankelijkheid, Vluchtelingenstatus

Samenvatting

Verlopen verblijfstitel in andere lidstaat brengt niet mee dat geen sprake meer is van afdwingbare subsidiaire bescherming.

De asielaanvraag is niet-ontvankelijk verklaard krachtens art. 30a lid 1 sub a Vw 2000 omdat de vreemdeling in Italië internationale bescherming geniet.

1. Uit art. 24 noch een andere bepaling van de Kwalificatierichtlijn kan worden afgeleid dat met het verlopen van de geldigheidsduur van een verstrekte verblijfstitel ook de aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht