JV 2017/154, RvS 29-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1417, 201605600/1/V1

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, aanvraag, Gezinsleven, gerechtvaardigde inmenging, Rechtsgevolgen, in stand laten van

Samenvatting

‘More than normal emotional ties’ relevant voor vaststelling gezinsleven en niet voor belangenafweging.

Verweerder heeft de aanvraag van eiser, een meerderjarig kind dat jongvolwassen is, voor een mvv bij zijn vader afgewezen. Het verzoek van zijn moeder en minderjarige zusje is wel ingewilligd. De SvV&J heeft eerst vastgesteld dat gezinsleven bestaat tussen eiser en referent en vervolgens in het kader van…

Verder lezen
Terug naar overzicht