JV 2017/165, RvS 08-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1539, 201607247/1/V3

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Iran, Motivering

Samenvatting

Motivering geloofwaardigheid van bevreemdingwekkende verklaringen.

De vreemdeling, van gestelde Iraanse nationaliteit, vreest bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd vanwege zijn activiteiten voor de KDPI. De SvV&J acht het niet aannemelijk dat de autoriteiten op de hoogte zijn geraakt van de activiteiten van de vreemdeling.

1. De vreemdeling zijn geen tegenstrijdig, maar enkel bevreemdingwekkend geachte gebeurtenissen tegengeworpen. Dat de verklaringen van de vreemdeling afkomstig zijn uit twee niet-objectieve bronnen, namelijk…

Terug naar overzicht