JV 2017/201, HvJ EU 26-07-2017, ECLI:EU:C:2017:587, C-670/16 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Dublinverordening, termijnen, Rechtsmiddelen

Samenvatting

Termijn indienen overnameverzoek en bewijs aanmelding als asielzoeker.

Het Hof (Grote kamer) in antwoord op de prejudiciële vragen van Verwaltungsgericht Minden (Duitsland) van 22 december 2016 verklaart voor recht:

1. Art. 27, lid 1, van verordening (EU) nr. 604/2013 (...) gelezen in het licht van overweging 19 van die verordening, moet aldus worden uitgelegd dat een verzoeker om internationale bescherming zich er in het kader van een rechtsmiddel

Verder lezen
Terug naar overzicht