JV 2017/3, RvS 25-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2931, 201604780/1/V3 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Dublinverordening, Bulgarije, Medische omstandigheden, Interstatelijk vertrouwensbeginsel

Samenvatting

Dublin, art. 17; onjuiste beoordeling verklaring arts, niet gemotiveerd dat vergelijkbare psychische zorg in Bulgarije mogelijk is.

1. Uit ABRvS 15 juli 2016 (ve16001435) volgt dat de acceptatie van het terugnameverzoek op grond van art. 20 lid 5 Dublinverordening niet betekent dat in Bulgarije sprake is geweest van een inhoudelijke behandeling van de asielaanvraag, die is geëindigd in een in rechte vaststaand besluit en dat rapporten…

Verder lezen
Terug naar overzicht