JV 2017/4, RvS 02-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2993, 201606452/1/V2 (met annotatie van dr. K.M. Zwaan)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, herhaalde, Horen, in asielprocedure, Medisch advies

Samenvatting

Horen bekering; medisch onderzoek beïnvloed door methodiek en vreemdeling scoort beter indien taal en cultuur niet van belang zijn.

Door te overwegen dat niet kan worden uitgesloten dat het gehoor niet voldoet aan de voorwaarden, genoemd in de door de vreemdeling overgelegde medische stukken, en dat het op de weg van de SvV&J had gelegen de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU) vooraf daarvan in kennis te stellen, is de…

Verder lezen
Terug naar overzicht