JV 2017/51, RvS 27-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3504, 201604796/1/V2 (met annotatie van prof. mr. T.P. Spijkerboer)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Democratische Republiek Congo, Homoseksualiteit, Onmenselijke behandeling, Ambtsbericht, Bescherming autoriteiten

Samenvatting

Na terugkeer in grotere mate invulling geven aan homoseksualiteit; beschermingsalternatief Kinshasa.

De vreemdeling vreest bij terugkeer naar de Democratische Republiek Congo (DRC) slachtoffer te worden van geweld omdat hij homoseksueel is.

1. De vreemdeling heeft gesteld dat hij na terugkeer in grotere mate invulling zal geven aan zijn homoseksualiteit dan hij in het verleden heeft gedaan. Hij heeft deze stelling echter niet geconcretiseerd. Reeds…

Verder lezen
Terug naar overzicht