JV 2017/59, RvS 05-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3231, 201604677/1/V2 (met annotatie van prof. dr. A.A.M. Schrauwen)

Inhoudsindicatie

Verblijfsvergunning, intrekking, Veilige (derde) landen, Libië, Richtlijn, Definitie-

Samenvatting

Veiligheidssituatie Libië; geen prejudiciële vragen, want geen nadere uitleg Unierecht maar beoordeling feitelijke situatie.

De verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van de Libische vreemdeling is op 6 januari 2016 opnieuw ingetrokken.

1. Er doet zich in Libië, in het bijzonder in Tripoli en Benghazi, geen uitzonderlijke situatie in de zin van art. 29 lid 1 sub b onderdeel 3 Vw 2000 voor (ABRvS 20…

Verder lezen
Terug naar overzicht