JV 2017/66, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:265, 201604779/1/V6

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Evenredigheidsbeginsel

Samenvatting

Wav; ambtshandeling beleidsregel bij tijdsverloop matiging.

Onder ambtshandeling als bedoeld in de toelichting bij art. 10 van de Beleidsregel boeteoplegging Wav 2015 moet volgens de minister worden begrepen elke handeling die een arbeidsinspecteur in het kader van de uitoefening van die functie en het verrichten van het onderzoek naar de naleving van de Wav-voorschriften heeft verricht, tenzij sprake is van een handeling die redelijkerwijs niet kan bijdragen aan het onderzoek. Een ambtshandeling moet verder zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht