JV 2017/79, RvS 18-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:75, 201608025/1/V3 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Aanvraag, indiening, Dublinverordening, Duitsland

Samenvatting

Dublin, Duitsland; voor indiening asielverzoek ten behoeve van vaststelling verantwoordelijkheid formele indiening niet vereist.

De asielaanvraag van de vreemdeling, van Syrische nationaliteit, is niet in behandeling genomen omdat Duitsland op grond van art. 18 Dublinverordening (Dv) verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.

Uit de informatie in het claimakkoord en de uitreiking van de BÜMA kan niet worden afgeleid dat de vreemdeling nog geen (mondeling) verzoek…

Verder lezen
Terug naar overzicht