JV 2017/81, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:339, 201602613/1/V6 (met annotatie van prof. mr. G.R. de Groot)

Inhoudsindicatie

Naturalisatie, Identiteit en nationaliteit, vaststellen van, Basisregistratie personen, Pardonregeling, Termijn

Samenvatting

Wijziging geboortedatum is geen minieme wijziging; termijn van toelating en hoofdverblijf RWN.

Bij besluit van 4 september 2014 is het verzoek om betrokkene en haar dochter het Nederlanderschap te verlenen afgewezen, omdat zij niet sinds minstens vijf jaren onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek toelating en hoofdverblijf in Nederland heeft gehad op grond van de juiste persoonsgegevens, bedoeld in art. 8 lid 1 sub c RWN. Ten tijde van…

Verder lezen
Terug naar overzicht