JV 2017/85, RvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:496, 201606127/1/V6

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Evenredigheidsbeginsel

Samenvatting

Wav-boete; matiging boete 75% geen volledig ontbreken verwijtbaarheid door incidentele vervanging, ondanks vaste ploeg vervangers; mate van inspanning.

Appellante A heeft ervoor gekozen om de procedure bij vervanging van de vaste krantenbezorgers zo vorm te geven dat doorgaans gebruik gemaakt wordt van vervangers die al bij de distributeur bekend zijn, maar dat laat onverlet dat het voor de vaste bezorgers geen verplichting is om zich alleen door vooraf goedgekeurde vervangers te laten vervangen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht