JV 2017/86, RvS 27-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:514, 201604518/1/V1

Inhoudsindicatie

Leges, Buitenbehandelingstelling, Verzuim, herstel

Samenvatting

Verzoek verlenging verblijfsvergunning; brief aanzegging leges is geen herstelverzuimbrief als bedoeld in art. 4:5 lid 1 sub a Awb.

De SvV&J heeft in reactie op de aanvraag van de vreemdeling per brief aan haar medegedeeld dat zij leges moet betalen, op welke manier zij dit moet doen en binnen welk termijn, voordat de SvV&J haar aanvraag in behandeling kan nemen.

Omdat de SvV&J de vreemdeling met de brief voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht