JVGGZ 2012/51, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 10-04-2012, , c2011.011 (met annotatie van mr. dr. S.P.K. Welie)

Inhoudsindicatie

Tuchtrecht, Langdurige separatie zonder Bopz-titel, Wgbo, Voorlopige machtiging

Samenvatting

Na verblijf elders wordt patiënt E op 25 oktober 2007 opgenomen in gesloten afdeling F, waar psychiater A hoofdbehandelaar is. E wordt na opname in F onafgebroken gesepareerd tot 13 november 2007. Ook na 13 november 2007, als E onder begeleiding een uur naar buiten mag, wordt E veelvuldig en langdurig gesepareerd. Op 8 februari 2008 wordt besloten E aan te melden voor een plek bij de Kliniek Intensieve Behandeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht