JVGGZ 2013/24, Gerechtshof Arnhem 12-02-2013, BZ0644, 200.111.660 (met annotatie van mr. drs. F. Westenberg)

Inhoudsindicatie

Kwaliteitsbeoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand van Bopz-piketadvocaten door middel van ‘peer review’, ‘Peer review’ onrechtmatig door schending geheimhoudingsplichten, Geheimhoudingsplicht advocaat

Samenvatting

De zaak in kort geding gaat over de vraag of De Raad voor Rechtsbijstand onrechtmatig handelt jegens piketadvocaten door van hen te verlangen om mee te werken aan het zogenaamde ‘peer review’-systeem. Daarmee beoogt de Raad een kwaliteitsoordeel te verkrijgen over de gefinancierde rechtsbijstand die de piketadvocaten verlenen aan personen die op grond van de Wet Bopz (…

Verder lezen
Terug naar overzicht