JVGGZ 2014/31, Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 24-03-2014, ECLI:NL:TGZREIN:2014:39, 13166b (met annotatie van E. Plomp)

Inhoudsindicatie

Klacht ex art. 65 Wet BIG aangaande opheffing inbewaringstelling en ontslag, GHB-verslaving, Taak en verantwoordelijkheid (waarnemend) geneesheer-directeur

Samenvatting

Klacht jegens de waarnemend geneesheer-directeur aangaande de opheffing van een inbewaringstelling van een patiënt met een ernstige GHB-verslaving, die ruim een week na het ontslag dood wordt aangetroffen. Het besluit tot opheffing van de IBS is door de behandelend psychiater en de psychiater in opleiding pas twee dagen na het feitelijke ontslag ter goedkeuring voorgelegd aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht