JVGGZ 2016/25, Rechtbank Rotterdam 30-03-2016, ECLI:NL:RBROT:2016:2460, 498133/HA RK 16-221 (met annotatie van D.W.J. Vinkes)

Inhoudsindicatie

Wraking Bopz-rechter, Protocol veiligheid Bopz-zittingen, Aanwezigheid politieagenten op verzoek van de behandelend psychiater geen grond om vooringenomenheid aan te nemen, Geen bevoegdheid tot binnentreden, Orde ter terechtzitting

Samenvatting

Ten aanzien van betrokkene was een voorlopige machtiging verzocht. Beoogd was dat de rechter verzoeker, diens advocaat en de behandelend psychiater zou horen op het woonadres van betrokkene. Buiten de woning van verzoeker had een overleg plaats naar aanleiding van de aanwezigheid van twee politieagenten in uniform De behandelend psychiater verklaarde…

Verder lezen
Terug naar overzicht