JW 2008/24, HvJ EG 03-06-1999, , C-33/97

Inhoudsindicatie

Uitleg notificatierichtlijn 83/189/EEG

Samenvatting

In België is in 1991 in de Wet betreffende handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument o.a. het volgende bepaald:

‘‘De vermeldingen die het voorwerp zijn van de etikettering en die dwingend voorgeschreven zijn bij deze wet, bij haar uitvoeringsbesluiten en bij de uitvoeringsbesluiten bedoeld in artikel 122, tweede lid, de gebruiksaanwijzingen en de garantiebewijzen, zijn minstens gesteld in de taal of de talen van het gebied waar de producten op de markt wordt gebracht…

Verder lezen
Terug naar overzicht