JW 2008/35, HvJ EG 24-01-2008, , C-257/06

Inhoudsindicatie

Vrij verkeer van goederen: toepassing richtlijn inzake cosmetische producten

Samenvatting

De wetgeving voor cosmetische producten is in de Europese Gemeenschap geharmoniseerd (richtlijn 76/768/EEG). Zie deze bundel onder cosmetica 2.2.

De Italiaanse wetgeving kent de volgende nationale bepaling:

‘‘(...)

5. Eenieder die voor eigen rekening of voor rekening van derden de in artikel 1 bedoelde producten wil vervaardigen of verpakken, doet minstens één maand voor de aanvang van deze activiteit hiervan schriftelijke mededeling aan het ministerie van Gezondheid en aan de regionale…

Verder lezen
Terug naar overzicht