JW 2008/6, HvJ EG 05-02-1981, , 53/80

Inhoudsindicatie

Vrij verkeer van goederen, Nisine in smeltkaas

Samenvatting

Het toevoegen van nisine aan smeltkaas. Nisine is een conserveermiddel dat in Nederland niet is toegelaten voor de toevoegingen aan smeltkaas.

Om te beoordelen of het Smeltkaasbesluit (noot bewerker: dit besluit is inmiddels ingetrokken) in strijd is met het EEG-Verdrag wordt door het Hof Amsterdam aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de volgende vraag voorgelegd:

‘‘Moeten de in het EEG-Verdrag opgenomen bepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen binnen de EEG…

Verder lezen
Terug naar overzicht