JW 2008/63, HvJ EG 09-09-2003, , C-236/01

Inhoudsindicatie

Schorsing toelating genetisch gemodificeerd levensmiddel

Samenvatting

Op grond van Verordening (EG) 258/97 kunnen nieuwe levensmiddelen in de Europese Unie alleen op de markt gebracht worden als een toelatingsprocedure met succes wordt doorlopen. In deze procedure staat de veiligheidsbeoordeling van het nieuwe product centraal. Nieuwe producten die echter wezenlijk gelijkwaardig zijn met reeds op de markt zijnde producten hoeven deze langdurige procedure niet te doorlopen, maar kennen een verkorte procedure. Voor enkele genetisch gemodificeerde (hierna ggo) maïssoorten wordt deze verkorte procedure met succes doorlopen en…

Verder lezen
Terug naar overzicht