JW 2008/64, HvJ EG 06-10-2005, , C-9/04

Inhoudsindicatie

Norm voor cadmium in speelgoed

Samenvatting

In deze uitspraak staat de verhouding tussen twee Europese richtlijnen centraal. Het gaat hierbij om richtlijn 88/378/EEG inzake de veiligheid van speelgoed en om richtlijn 91/338/EEG inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten. Richtlijn 91/338/EEG is de tiende wijziging van richtlijn 76/769/EEG inzake gevaarlijke stoffen en preparaten.

De speelgoedrichtlijn is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd door het…

Verder lezen
Terug naar overzicht