JWA 2016/18, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3065, 201509095/1/A1

Inhoudsindicatie

Watervergunning KWO-systeem

Samenvatting

Appellant heeft een glastuinbedrijf en heeft zonder de benodigde vergunningen op grond van de Waterwet een koude-warmteopslag (KWO) gerealiseerd en in gebruik genomen. Appellant onttrekt en retourneert grondwater in het eerste watervoerende pakket om zijn kassen te kunnen verwarmen. 

Er zijn alsnog watervergunningen aangevraagd, echter stelt GS zich op het standpunt dat deze vergunning in beginsel geweigerd zouden moeten worden wegens strijd met het beleid zoals neergelegd in het Provinciaal Waterplan Zuid Holland en het bijbehorende toetsingskader vergunningverlening bodemenergie…

Verder lezen
Terug naar overzicht