JWA 2017/3, RvS 18-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:94, 201600894/1/A2

Inhoudsindicatie

Afzetten van baggerspecie, Gedoogplicht, Ontvangstplicht

Samenvatting

Er is geen grond voor het oordeel dat, zoals appellant betoogt, het uitvoeren van de werkzaamheden en het afzetten van baggerspecie niet behoort tot het reguliere onderhoud, waarvoor een gedoog- en ontvangstplicht geldt.

Appellant is eigenaar van percelen, die grenzen aan de watergang Hogebiezenwetering te IJsselstein. Op 10 november 2011 zijn er baggerwerkzaamheden uitgevoerd en is er baggerspecie gedeponeerd op de percelen van appellant. Appellant stelt dat hij onevenredig is getroffen door een abnormale hoeveelheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht