JWA 2017/6, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:676, 201606311

Inhoudsindicatie

Nadeelcompensatie, Risicoaanvaarding

Samenvatting

Stichting Nieuwland te Geijsteren heeft in 2004 een aantal bospercelen in eigendom verworven. Zij heeft het waterschap Peel en Maasvallei om schadevergoeding verzocht, omdat vanwege een stijging van het grondwaterpeil de bomenopstand op haar percelen beduidend minder tot wasdom zijn gekomen waardoor deze vroegtijdig gekapt moesten worden. Door een door het waterschap ingesteld externe deskundigencommissie is aangegeven dat vernatting van de bodem heeft plaatsgevonden door het in 2000 door het waterschap ingezette maaibeleid. Dit gewijzigde maaibeleid is neergelegd in het Strategisch Onderhoudsplan en…

Verder lezen
Terug naar overzicht