Kabinet creëert bouwteam om crisis aan te pakken


Het kabinet heeft het zogeheten ‘Bouwteam’ ingesteld met experts uit de bouwwereld, overheid en kennisinstellingen. Het Bouwteam dient zich te gaan buigen over de vraag hoe de woning- en utiliteitsbouw sterker uit de crisis kan komen. Het Bouwteam heeft de opdracht om in een Toekomstagenda Bouw aan te geven hoe door een vraaggerichte en vernieuwende aanpak de bouwindustrie nieuwe opbrengsten kan aanboren en de kosten en risico’s kan beperken. Voorzitter van het Bouwteam is de heer Joop van Oosten, oud-bestuursvoorzitter van de Koninklijke BAM Groep. Het kabinet installeert het Bouwteam vanwege het grote belang van de bedrijfstak voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie. De woning- en utiliteitsbouw is met zo’n 6,5% van het BBP goed voor zo’n 350.000 banen, zo geeft Minister Spies aan. Tevens wordt aangegeven dat door de economische crisis de investeringen en werkgelegenheid sterk zijn teruggevallen en de rendementen dalen. Door het beter benutten van de verdienmogelijkheden, in te zetten op kostenbeheersing en het beperken van de risico’s moeten de sector en de Nederlandse economie aan slagkracht winnen.

In een persbericht nodigt het Bouwteam daartoe alle partijen uit de sector uit om een bijdrage te leveren aan een investerings- en innovatieagenda en kijkt ook nadrukkelijk naar de betrokkenheid van marktpartijen die van buiten de bouw- en vastgoedsector komen, bijvoorbeeld energiebedrijven, zorgverzekeraars en pensioenfondsen. Bovendien zal het Bouwteam kritisch kijken naar de bestaande wet- en regelgeving en bezien of noodzakelijke vernieuwingen hierdoor worden gehinderd. Het Bouwteam bestaat naast voorzitter Joop van Oosten uit de volgende leden: Karin Laglas, Marjet Rutten, Arjan…

Verder lezen
Terug naar overzicht