Kabinet eens met voornemen Commissie kapitaalmarktunie


Het kabinet juicht het toe dat de Europese Commissie extra druk zet op de vervolmaking van de kapitaalmarktunie. Na de bankenunie werkt de Europese Commissie aan een kapitaalmarktunie. Hieronder worden zowel oude als nieuwe wetsvoorstellen geschaard. De Europese Commissie publiceerde vorige maand een mededeling waarin zij de lidstaten aanspoort tot haast bij de uitvoering. Het kabinet is een voorstander van een daadkrachtige uitvoering van dit actieplan.

Securitisaties
De Europese Commissie pleit ervoor dat voorliggende voorstellen versneld moeten worden ingevoerd. Daarbij gaat het onder meer om nieuwe regels voor het aanjagen van de markt voor zogeheten securitisaties. Dit voorstel is niet onomstreden, omdat dergelijke financiële producten aan de basis lagen van de wereldwijde financiële crisis. Andere bestaande voorstellen betreffen herzieningen van de prospectusrichtlijn, Europese verordeningen voor durfkapitaal- en sociaalondernemerschapsfondsen, en een programma voor nationale en regionale kapitaalmarkten.

Volgende fase
De volgende fase staat alweer in de steigers en daarmee wil de Europese Commissie ook haast maken. Het betreft hierbij om onder meer de hervorming van het faillissementsrecht, het nemen van maatregelen om investeringen in infrastructuur te bevorderen en het verminderen van fiscale barrières om de ontwikkeling van grensoverschrijdende kapitaalmarkten te bevorderen.

Bron: ScOnline

Verder lezen
Terug naar overzicht