Kamerstuk 1995-1996, 24400-XI nr. 6: Rijksbegroting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 1996; Brief staatssecretaris over de rapportage en beleidsbrieven naar aanleiding van het Woningbehoefte…

Rijksbegroting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 1996; Brief staatssecretaris over de rapportage en beleidsbrieven naar aanleiding van het Woningbehoefte-onderzoek 1993-1994 van het CBS

Gepubliceerd op: 03-10-1995


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht