Kamerstuk 2008-2009, 31700-XI nr. 25: Vaststelling begroting Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en Waddenfonds 2009

Vaststelling begroting Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en Waddenfonds 2009

Gepubliceerd op: 27-11-2008


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht