Kamerstuk 2009-2010, 32123 XIV nr. 182: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Motie; Motie Snijder-Hazelhoff over vervroegen van de evaluatie van het beheer van de…

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010; Motie; Motie Snijder-Hazelhoff over vervroegen van de evaluatie van het beheer van de Oostvaardersplassen

Gepubliceerd op: 20-03-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht