Kamerstuk 2014-2015, 34002 nr. 50: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de in de werkkostenregeling…

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de in de werkkostenregeling op te nemen concernregeling eveneens wordt opengesteld voor inhoudingsplichtige stichtingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen

Gepubliceerd op: 17-11-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht