Kamerstuk 2014-2015, 34034 nr. 2: Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8); Voorstel van wet; Voorstel…

Implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8); Voorstel van wet; Voorstel van wet

Gepubliceerd op: 24-09-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht