Kamerstuk 2014-2015, 34035 nr. 56: Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor…

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 29, dat regelt dat studenten niet met het leenstelsel worden geconfronteerd tijdens hun schakelprogramma voor het doorstromen naar een verwante masteropleiding

Gepubliceerd op: 12-11-2014


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht