Kamerstuk 2014-2015, 34058 nr. 14: Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van het lid van Veldhoven dat regelt dat artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet niet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op…

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van het lid van Veldhoven dat regelt dat artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet niet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op een kavelbesluit.

Gepubliceerd op: 27-03-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht