Kamerstuk 2015-2016, 34003 nr. 20: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht…

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen); Motie; Motie van het lid Van Vliet over geen staatssteun voor zeehavens in andere EU-lidstaten

Gepubliceerd op: 13-04-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht