Kamerstuk 2015-2016, 34007 nr. 11: Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Brief lid / fractie; Brief van het lid Tellegen inzake mede-verdediging van het…

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Brief lid / fractie; Brief van het lid Tellegen inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Veen

Gepubliceerd op: 20-06-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht