Kamerstuk 2015-2016, 34059 nr. J: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Brief inzake netwerkstoring bij de Rechtspraak

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Brief inzake netwerkstoring bij de Rechtspraak

Gepubliceerd op: 22-08-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht