Kamerstuk 2015-2016, 34086 nr. 10: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet…

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen); Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Bisschop dat regelt dat duidelijk is dat de vrijheidsstraf alleen in zeer bijzondere gevallen kan worden onderbroken en slechts voor een zo beperkt mogelijke termijn

Gepubliceerd op: 09-12-2015


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht