Kamervragen (Aanhangsel) 2009-2010: Antwoord vragen Atsma en Jacobi over het bericht dat de terreinbeherende instantie It Fryske Gea een verbod wil op het eierzoeken

Antwoord vragen Atsma en Jacobi over het bericht dat de terreinbeherende instantie It Fryske Gea een verbod wil op het eierzoeken

Gepubliceerd op: 10-02-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht