Kamervragen (Aanhangsel) 2009-2010: Antwoord vragen De Krom en Dezentjé Hamming-Bluemink over doelgroepenbeleid in het onderwijs

Antwoord vragen De Krom en Dezentjé Hamming-Bluemink over doelgroepenbeleid in het onderwijs

Gepubliceerd op: 28-10-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht