Kamervragen (Aanhangsel) 2009-2010: Antwoord vragen De Krom over het door het stadsdeel De Baarsjes georganiseerde snoepreisje voor probleemjongeren naar New York

Antwoord vragen De Krom over het door het stadsdeel De Baarsjes georganiseerde snoepreisje voor probleemjongeren naar New York

Gepubliceerd op: 09-01-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht