Kamervragen (Aanhangsel) 2009-2010: Antwoord vragen Dezentjé Hamming-Bluemink en De Krom inzake een Haags gymnasium dat een voorkeursbeleid voor allochtone leerlingen voert

Antwoord vragen Dezentjé Hamming-Bluemink en De Krom inzake een Haags gymnasium dat een voorkeursbeleid voor allochtone leerlingen voert

Gepubliceerd op: 05-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht