Kamervragen (Aanhangsel) 2009-2010: Antwoord vragen Jansen, Depla en Van Bochove over de brief van het WSW aan de Woningstichting Den Helder inzake kredietwaardigheid en faciliteringsvolume

Antwoord vragen Jansen, Depla en Van Bochove over de brief van het WSW aan de Woningstichting Den Helder inzake kredietwaardigheid en faciliteringsvolume

Gepubliceerd op: 09-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht