Kamervragen (Aanhangsel) 2009-2010: Antwoord vragen Kuiken en Spekman over het vernietigen van een samenscholingsverbod door de Hoge Raad

Antwoord vragen Kuiken en Spekman over het vernietigen van een samenscholingsverbod door de Hoge Raad

Gepubliceerd op: 29-07-2010


Open PDF