Kamervragen (Aanhangsel) 2009-2010: Antwoord vragen Snijder-Hazelhoff inzake de perceelsregistratie

Antwoord vragen Snijder-Hazelhoff inzake de perceelsregistratie

Gepubliceerd op: 16-09-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht