Kamervragen (Aanhangsel) 2009-2010: Antwoord vragen Van Gent, Depla, Van Bochove en Jansen inzake de uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam in een kort geding aangespannen tegen woningcorporatie De Stichting Stadgenoot inzake art. 11g Bbsh

Antwoord vragen Van Gent, Depla, Van Bochove en Jansen inzake de uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam in een kort geding aangespannen tegen woningcorporatie De Stichting Stadgenoot inzake art. 11g Bbsh

Gepubliceerd op: 19-01-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht