Kamervragen (Aanhangsel) 2009-2010: Antwoord vragen Vendrik over bodemdaling in de Hondsbossche en Pettemer Zeewering in relatie tot aardgasopslag in Bergen

Antwoord vragen Vendrik over bodemdaling in de Hondsbossche en Pettemer Zeewering in relatie tot aardgasopslag in Bergen

Gepubliceerd op: 25-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht