Kamervragen (Aanhangsel) 2010-2011: Antwoord vragen De Boer over het niet verhypothekeren van huizen op erfpacht door banken

Antwoord vragen De Boer over het niet verhypothekeren van huizen op erfpacht door banken

Gepubliceerd op: 11-10-2010


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht