Kamervragen (Aanhangsel) 2016-2017: Nadere vraag van het lid Faber-Van de Klashorst (PVV) op 8 september 2016 medegedeeld aan de Minister van Veiligheid en Justitie inzake de verstrekking van een politierapport in vervolg op schriftelijke vragen d.d. 2…

Nadere vraag van het lid Faber-Van de Klashorst (PVV) op 8 september 2016 medegedeeld aan de Minister van Veiligheid en Justitie inzake de verstrekking van een politierapport in vervolg op schriftelijke vragen d.d. 2 februari 2016 en 12 mei 2016, welke op 18 april 2016, respectievelijk 14 juni 2016 beantwoord zijn. 1 Zie Aanhangsel van de Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 2015–2016, nrs. 9 en 12.

Gepubliceerd op: 26-10-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht